No s'ha pogut llegir select * from producte,producte_idioma where codi= and id_producte=codi and id_idioma=1